Ursu Vasile

În jumătate de an, de când e primar general interimar, A REALIZAT:

 • stabilirea relațiilor constructive cu autoritățile publice centrale și Consiliul Municipal Chișinău, fapt care a condus la inițierea și implementarea mai multor programe municipale de anvergură, inclusiv:
  • elaborarea conceptului Planului Urbanistic General de dezvoltare a municipiului Chișinău
  • reconstrucția complexă a cinci cartiere locative
  • construcția a 24 de case particulare pentru sinistrați
  • reconstrucția scuarului și monumentului domnitoriului Ștefan cel Mare și Sfânt și a scuarului Teatrului de Operă și Balet
  • reforma sistemului locativ-comunal, repunerea în funcție a 300 de lifturi stopate de mai mult timp
  • asigurarea stabilă cu apă caldă a blocurilor locative
  • demararea lucrărilor de construcție a liniei de troleibuz către Universitatea Agrară

În următorul termen VA REALIZA:

 • finisarea elaborării, în anul 2006, a Planului Urbanistic General
 • amenajarea complexă a cartierelor locative iluminate la standardele europene
 • programul de acumulare și utilizare a deșeurilor, construcția Fabricii de prelucrare a deșeurilor
 • extinderea construcției de locuințe prin metoda ipotecară
 • asigurarea cu spațiu locativ a păturilor socialmente vulnerabile și familiilor tinere (câte 70–100 apartamente anual)
 • reparația capitală a instituțiilor de învățământ
 • dotarea instituțiilor de învățământ cu mobilier
 • reparația capitală a stadioanelor și asigurarea cu echipament sportiv
 • reparația instituțiilor de ocrotire a sănătății și dotarea cu echipament medico-sanitar modern, inclusiv prin atragerea investițiilor străine
 • susținerea materială bibliotecilor, muzeelor, teatrelor, colectivelor de creație
 • acordarea asistenței sociale la domiciliu pentru bătrânii solitari și invalizi; implemetarea programului de protezare dentară gratuită a pensionarilor, veteranilor și invalizilor; extinderea în toate sectoarele a rețelei de cantine sociale; acordarea compensațiilor sociale pentru medicamente și produse alimentare pentru bătrâni și invalizi
 • asigurarea comunelor din municipiu cu gaze naturale, apă potabilă, rețele de canalizare, conform Programului de dezvoltare “Satul moldovenesc”
 • construcția și reparația căilor de acces în localitățile rurale și asigurarea cu transport public
 • debirocratizarea aparatului Primăriei, atestarea cadrelor și angajarea la serviciu prin concurs, penalizarea funcționarilor care nu rezolvă în termeni rezonabili cererile și petițiile cetățenilor
 • conlucrarea cu Guvernul și Parlamentul Republicii Moldova întru ridicarea bunăstării locuitorilor capitalei

Mai aproape de oameni, mai aproape de grijile lor!