Cernei Oleg

Stimate Alegător!

Toată viața am pledat pentru SCHIMBARE. Și acest imperativ poate fi realizat în data de 27 noiembrie.Meriți un primar care știe cum trăiești, n-a furat, nu a fost nomenclaturist.

Meriți un primar școlit și ambițios care știe cum să facă SCHIMBAREA și să evite conflictele. Meriți un primar care să-ți asigure servicii mai bune. La Chișinău se merită o SCHIMBARE!

Angajament personal — mai aproape de oameni, de nevoile lor!

1. Locuințe:

 • credite pe termen lung pentru construcția și procurarea locuințelor, în special pentru tineri și nevoiași;
 • reformarea fondului locativ și introducerea unui sistem modern de gestionare prin intermediul asociațiilor de proprietari;
 • construcția mansardelor și izolarea termică a blocurilor locative;
 • programul “Căminele muncitorești” — reparația, utilarea și amenajarea căminelor de tip vechi;
 • programul “Consilii de cartier” — centre de relații cu publicul pentru preluarea și soluționarea în regim de urgență a problemelor curente ale populației;
 • programul “Casa mea” care prevede reparația capitală a acoperișurilor, scărilor și rețelelor inginerești;
 • programul “Cartierul meu” presupune reparația căilor de acces și a infrastructurii din interiorul cartierelor (curților, terenurilor sportive și terenurilor de joacă pentru copii, parcări și a locurilor pentru deșeuri). Trecerea în gestionarea asociațiilor de locatari a terenurilor aferente blocurilor de locuit.

2. Servicii comunale și costuri:

 • semnarea contractelor directe între consumatori și furnizori;
 • anularea datoriilor istorice sau cel puțin cu 50 la sută la plata serviciilor comunale persoanelor aflate în imposibilitate de a achita serviciile (pensionari; invalizi; familiile cu mulți copii; orfani) sau acordarea compensațiilor nominative în aceste scopuri;
 • transparență în promovarea unei politici dure la stabilirea tarifelor la serviciile comunale (apă, canalizare, energie termică). Ajustarea acestora la nivelul costurilor, dar nu din contul calității.

3. Transport și drumuri:

 

 • elaborarea și implimentarea unei noi strategii privind transportul urban de pasageri;
 • acordarea priorității dezvoltării transportului de pasageri cu troleibuzul, cel mai ecologic tip de transport;
 • reguli stricte pentru operatorii privați ai rutelor municipale de microbuze;
 • construcția parcărilor subterane și a centurii Chișinăului pentru tranzit;
 • construcția și reconstrucția drumurilor cu acordarea garanțiilor sigure privind calitatea acestora și reparația șoselelor în toate localitățile suburbane ale municipiului;
 • iluminarea străzilor, inclusiv cele din interiorul cartierelor, precum și traseele ce leagă orașul de suburbiile încadrate municipiului.

  4. Educație, cultură și protecție socială:

  • dotarea școlilor și instituțiilor preșcolare cu echipament modern;
  • asistență socială la domiciliu pentru bătrâni și invalizi. Cantine sociale în fiecare sector al capitalei;
  • compensații sociale pentru medicamente și produse alimentare invalizilor, veteranilor, familiilor cu mulți copii;
  • alocarea mijloacelor pentru construcția locuințelor sociale destinate oamenilor de cultură, tinerilor și familiilor nevoiașe. Credite preferențiale pentru construirea locuințelor cu perioada de rambursare 20–25 de ani;
  • susținerea combatanților și refugiaților din stînga Nistrului în asigurarea cu locuințe și asistență materială;
  • susținerea tinerelor talente prin acordarea burselor de merit din partea Primăriei.

  5. Tineretul studios

  • transport public gratis pe itinerarul universitate-campus studențesc;
  • atragerea investițiilor în construcția unei zone de agrement pentru studenți “Gaudeamus”;
  • construcția garsonierelor studențești care să ofere condiții confortabile de trai la un preț de circa 200 de lei lunar;
  • angajarea în toate servciile Primăriei a absolvenților în bază de concurs, care să asigure dinamism și competență în administrația publică locală.

  6. Protecția mediului:

  • aprobarea Planului local de protecție a mediului;
  • construcția Fabricii de sortare a deșeurilor solide menajere;
  • păstrarea intactă a spațiilor verzi existente, neadmiterea edificării oricăror construcții capitale în parcuri;
  • crearea zonelor de agrement în parcurile municipiului, încurajarea investițiilor private pentru lucrările de curățare de nămol a iazurilor, amenajarea locurilor pentru odihnă, promovarea turismului ecologic.

  7. Dezvoltarea zonei suburbane

  • crearea echilibrului economic între zona suburbană și urbană;
  • constituirea unui departament agricol, care v-a avea ca scop dezvoltarea infrastructurii agricole;
  • implimentarea unui sistem unic de alimentare cu gaze naturale și apă potabilă a suburbiilor și orașului;
  • repararea și iluminarea drumurilor din suburbii;
  • construcția în orașele mici și localitățile rurale a locuințelor noi, calitative cu 1–2 niveluri.

  Întrebarea firească este de unde vom lua banii necesari pentru realizarea acestor angajamente. Răspuns: din contul risipei și a corupției pe care le avem astăzi, din reducerea aparatului birocratic, prin stimularea micului business, prin îmbunătățirea administrării publice și gestionarea mai eficientă a finanțelor publice.

  Dragi chișinăuieni, la 27 noiembrie veți vota SCHIMBAREA.

  Și asta în cazul în care veți vota Oleg CERNEI